! / Skupština KS: Stanovi za mlade po cijeni nižoj od tržišne

17. 06. 2021. u 22:05:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 0

Skupština Kantona Sarajevo je usvojila zaključak kojim je vlada obavezana da iznađe sredstva za subvencioniranje pri rješavanju stambenog pitanja mladih.

Na nastavku sjednice data je saglasnost na i Prijedlog odluke o uslovima i načinu predinvestiranja u poticajnu stanogradnju, radi pokretanja nove stambene izgradnje u cilju sistemskog rješavanja stambenog pitanja, prevashodno mladih ljudi, nudeći im mogućnost kupovine stana po cijeni nižoj od tržišne.

„Sredstva za predinvestiranje u poticajnu stanogradnju obezbijedit će iz sredstava predviđenih budžetom KS za svaku godinu. Realizacija sredstava vršit će se na osnovu sporazuma koji će Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS zaključiti sa investitorima, nakon provedenih procedura javnih poziva. Cilj je omogućiti mladima kupovinu stanova pod povoljnijim uslovima na više lokacija u Kantonu Sarajevo“, istakao je resorni ministar Enver Hadžiahmetović. Za realizaciju ove odluke, u Budžetu KS su obezbijeđena sredstva u iznosu od 4.188.071 KM.

Kako bi se osigurao kontinuitet podrške mladima u rješavanju stambenog pitanja do okončanja procedura iz ove odluke, Skupština je donijela zaključak, na prijedlog zastupnika Harisa Zahiragića, a u kojem je tačno navedeno: „Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da iz planiranih budžetskih sredstava ili kroz rebalans Budžeta KS, ukoliko planirana sredstva nisu dostupna, u skladu sa mogućnostima obezbijedi program subvencije za rješavanje stambenog pitanja mladih i realizira ih u ovoj godini.

Skupština je dala saglasnost i na zaključivanje šest ugovora o kupoprodaji nekretnina u naseljima Rosulje i Šip, između Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe i kupaca nekretnina.

Donesena je i Odluka o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelova preduzeća kojim upravlja KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, te o njihovom izuzimanju iz početnog bilansa i programa privatizacije.

„Radi se o zaštiti kantonalne imovine koju smatramo općim dobrom, a to je infrastruktura u sklopu koje su tramvajska i trolejbuska mreža i tramvajska pruga, kao i nekretnine koje želimo da zaštitimo. Ovim ne prejudiciramo ni na koji način sudbinu preduzeća 'Gras'“, poručio je premijer Edin Forto.

U navedenu imovinu ubrojani su i: upravna zgrada, radionice i hale, zgrada kontaktne mreže i održavanja pruge, zgrada sušionice pijeska, zgrada skladišta mazuta, turnus kućica, kotlovnica, benzinska pumpa, biro voznih karata i dispečerski centar, portirnica i služba kontrole naplate, zgrada informativne službe i ambulante, zgrada lakirnice i ukupna površina ekonomskog dvorišta.

Navedena imovina je od izuzetnog značaja za opće dobro i prirodno bogatstvo dijelova preduzeća kojima upravlja GRAS. U skladu sa članom 8. stav 2. Zakona o privatizaciji Federacije Bosne i Hercegovine, riječ je o imovini koja predstavlja dobra u općoj upotrebi, odnosno javno dobro koje preduzeće koristi u obavljanju svoje djelatnosti, te je od krucijalnog značaja za normalno funkcionisanje javnog gradskog prijevoza u Kantonu Sarajevo.

Nakon glasanja o ovoj tački dnevnog reda, sjednica je prekinuta, a o njenom nastavku javnost će biti blagovremeno obaviještena.


Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacija za Android | iPhone i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

KOMENTARI (1)