Sjećanje na Jovana Divjaka: Beograđanin po rođenju, Bosanac po izboru

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Nadimak

Bosanski heroj i ljudina. Neka ti je laka zemlja bosanska dobri čovječe ❤️

Kralj Bosne Ostoja

Slava heroju Jovi!

Mostar

*** u naravi

***

***

bhxxnvbnvngzbfgfh

Ono kada dođeš do vojnog suda zbog nelegalnog prometa oružja iz TO magacina pa postaneš turski heroj ;)

/ Najnovije