Sjećanje na Gorana, zaštitnika životinja iz Prnjavora: 'Tvoj 20. rođendan dočekali smo na groblju'

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Role

***

Rex

Počivaj u miru dobri Gorane. Tvoja duša nije bila za ovaj okrutni i sebični svijet.

Papak eliminator

Sada je Goran sigurno sa svojim malim njuškicama i šapicama. Njegovi roditelji mogu biti ponosni. :(

@@

Sada je Goran sigurno sa svojim malim njuškicama i šapicama. Njegovi roditelji mogu biti ponosni. :( ka Papak eliminator Jest ti dobar nadimak a i istinit

Papak @@ eliminisan

Jest ti dobar nadimak a i istinit ka @@ A dobro, razumijem te... Intelektualno inferiorne osobe kao što si ti, često ne skrivaju divljenje i žele biti kao oni koji su nadmoćniji nad njima. Prirodno. (Oprosti mi Gorane što moram papka...)

Bosanac

Lijepe riječi su ukras

/ Najnovije