KS / Sindikat: Prvačiće telefonski ili elektronski upisivati u školu, odgoditi maturu

29. 03. 2020. u 14:05:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 19

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja u Kantonu Sarajevo traži od resornog ministarstva da se upis djece u prvi razred osnovne škole vrši telefonski ili elektronski. Pozvali su i na odgađanje mature.

Iz Sindikata su podsjetili da je, kako su naveli, u narednom periodu, to jeste periodu od oko mjesec dana potrebno je osigurati uslove za upis djece u prvi razred osnovne škole. Ovaj proces je neophodno završiti u aprilu 2020. godine kako bi se na vrijeme mogle, kako je saopćeno, iskazati eventualne potrebe za nastavnicima razredne nastave, te na osnovu toga raspisati javne konkurse za prijem radnika ukoliko je to potrebno.

"Međutim, imajući u vidu novonastalu situaciju koja se odnosi na pandemiju širenja Corona virusa u Kantonu Sarajevu, činjenicu da je organizovana online nastava, zatim smjernice, odnosno naredbe Federalnog štaba/stožera civilne zaštite gdje se preporučuje izbjegavanje bilo kakvog kontakta s ljudima, nema sumnje da će trenutna situacija znatno otežati pa čak i pojedinim roditeljima onemogućiti da upišu svoje dijete u školu", upozorili su.

Shodno prethodno navedeno, predložili su sljedeće:

"U cilju prevazilaženja ovog problema te prateći prakse drugih zemalja u okruženju po ovom pitanju, a imajući u vidu resurse s kojima svaka osnovna škola raspolaže, ovim putem predlažemo da se upis djece u prvi razred osnovne škole vrši telefonskim ili elektronskim putem." 

Ocijenili su da bi roditelji bi na jedan od navedenih načina samo prijavili svoje dijete za upis, a svu potrebnu dokumentaciju po ovom pitanju bi bili obavezni dostaviti u roku od 15. dana od dana stavljanja van snage odluke Vlade FBiH o proglašenju prirodne i druge nesreće u Federaciji BiH.

Pozvali su Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo da, kako su naglasili, ima u vidu trenutnu situaciju, a kako bi roditelji bili blagovremeno obaviješteni, te da bi zbog toga bilo korisno da sve osnovne škole na području Kantona Sarajevo na svojim web stranicama objave poziv za upis djece u prvi razred osnovne škole.

Smatraju i to da Ministarstvo treba osigurati novčana sredstva za oglašavanje poziva putem medija (televizija i dnevne novine), a sve u cilju provođenja ovog procesa u punom kapacitetu.

"Odgoditi maturu"

U Sindikatu su mišljenja da učenici devetih razreda u školskoj godini 2019/2020, kako su saopćili, uopće ne trebaju polagati eksternu maturu, te da bi zbog postojeće epidemiološke situacije matura uzrokovala, kako su naveli, ogroman stres učenicima, nastavnicima i roditeljima.

Poručili su resornom ministru Anisu Kriviću da donese Pravilnik o dopunama Pravilnika o polaganju eksterne mature, tako što će član 3. važećeg Pravilnika biti dopunjen sa dva nova stava koji glase:

"(9) Učenik sa područja KS i Bosne i Hercegovine, u izuzetnim okolnostima (proglašenja nesreće, elementarne nepogode, prirodne nesreće, stanja neposredne ugroženosti, ratnog stanja i drugim izuzetnim situacijama) ne pristupa polaganju mature, već se određuje ekvivalent bodova za maturu, koji osnovna škola upisuje u obrazac predviđen Pravilnikom o polaganju eksterne mature, na osnovu zaključenih ocjena za taj predmet na sljedeći način: Za predmete Bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost, Matematika i prvi strani jezik. Zbir zaključnih ocjena u šestom sedmom, osmom i devetom razredu se dijeli sa brojem 2. (10) Odluku o opravdanosti razloga stava (9) ovog člana donosi ministar", saopćeno je iz Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja.

NEMA KOMENTARA