... / Sindikat policije USK: Pozivamo Vladu i ministra MUP-a da nas pozovu na pregovore

29. 05. 2020. u 21:56:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 418

Sindikat policije Unsko-sanskog kantona pozvao je premijera Vlade USK-a, ministra Ministarstva unutrašnjih poslova USK-a i ministra finansija u Vladi USK-a da iznesu podatke o razlozima kašnjenja isplate plate za uposlenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova za april 2020.godine, razloge prestanka socijalnog dijaloga Vlade USK-a sa Sindikatom policije Unsko-sanskog kantona, zašto u zakonom propisanom roku nisu pokrenute aktivnosti za donošenje novog Kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova.

Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti: 

"Martovska plata isplaćena je dan 16. 04. 2020. godine i od zadnje isplate proteklo je 43 dana, i ako je Zakon o radu, član 79 istog zakona i Kolektivni ugovor propisao da se plata isplaćuje jednom mjesečno za protekli mjesec i od jedne do druge isplate plate ne može proći više od 30 dana.

Trenutno imamo situaciju da Vlada još nije donijela visinu osnovice za obračun plate za mjesec april, i ako je svima poznato da je osnovica za 2020. godinu planirana i kao takva ugrađena u budžet Unsko-sanskog kantona, kako za policijske službenike tako i za državne službenike i namještenike, što nas dovodi u situaciju da skoro dva mjeseca nećemo dobiti platu. Stalo se i sa isplatama i ostalih naknada koje nemaju karakter plate.

Pozivamo Vladu USK-a i ministra MUP USK-a da odmah pozovu sindikat na pregovore o utvrđivanju elemenata Kolektivnog ugovora a da kao izgovor ne uzimaju pandemiju Corona virusa iza koje se svi kriju, i zbog koje nisu u zakonskom roku pokrenuli aktivnosti za zaključivanje Kolektivnog ugovora i ako su u više navrata pozivani na to i bili u obavezi da otpočnu pregovore sa sindikatom. Pozivamo ministra MUP USK-a da se prestane sa kršenjem stečenih prava u Kolektivnom ugovoru i samovoljom u postupanju, jer ćemo u protivnom poduzeti radikalne mjere koje Zakon dozvoljava, od protesta,  štrajka  i podnošenja krivičnih prijava zbog nepoštivanja Zakona i odredbi Kolektivnog ugovora.   

Svojim neogovornim postupcima prouzrokovat će te stvaranje štete u milionskom iznosu po budžet USK-a , kao i direktne štete prema policijskim službenicima i državnim službenicima i namještenicima koji će otpočeti proces tužbi pred nadležnim sudom. 

Morate znati da su uposlenici ministartsva unutrašnjih poslova svako iz svoje nadležnosti i prirode posla iznijeli i iznose veliki teret u vremenu proglašene elementarne nezgode, prourokovane pandemijom virusa Covid 19, često i bez osnovnih zaštitnih sredstava i zaštitne opreme, te da se suočavamo sa novim valom migranske krize na cijelom kantonu što pored pandemije zahtijeva maksimalan angažman policijskih službenika i ostalih uposlenika MUP-a, a s druge strane na svaki način se želi ovu populaciju dovesti na margine socijale i siromaštva.

Iskreno se nadamo da će naš glas stići do Vaših ušiju i da će te ovo saopćenje shvatiti ozbiljno i Odmah pristupiti pregovorima i ispravci nanešene štete po uposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova", navodi se u saopćenju Sindikata policije Unsko-sanskog kantona koje je potpisao predsjednik Mahmut Alagić. 

KOMENTARI (2)