Sead Turčalo komentirao poteze Milorada Dodika: Ide stopama svog prethodnika Karadžića

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Kiki

***

333

Ma ko vise promovira ovog doslju sto ga je SDA stavila na poziciju dekana? Osobu koja nema problem sa laznim zvanjima i diplomama?

Kiki ne lupetaj

***

Trebamo

Lijepe riječi su ukras!

Guest

Hahahah opet Sejo Turčalo sa svojim duboko umnim filozofskim stavovima ... Kako ga nije sramota prosipati plagijate i demagogiju. Jadni studenti FPN ...

/ Najnovije