Puštena u rad aplikacija putem koje se građani mogu prijaviti za vakcinaciju u Sarajevu

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Sitnica

Još samo da nabave vakcine!

FUJ

A narod koji nema elektronsku zdravstvenu, ili koji nema zdravstveno osiguranje treba valjda da crkne, sta li?!

.

Starijim ljudima zaista treba neko pomoći da popune. To nije problem. Ali za ljude koji nemaju zdravstveno ovo je zločin.

Bizmark

A šta je sa inima koji nemaju zdravstveno da crknu... Fuj

Mirko S.Kojotovski

Sve naopako pa i ovo. Kako stari da popune ovaj obrazac ? Neče valjda biti vakcinisanje cijelog grada samo na Zetri. Ko živi na Ilidži, Stupu, Rajlovcu,Nedžarićima Dobrinji Alipašinom , itd... treba preći cijeli grad sa kraja na kraj da bi došao na vakcinu ????? Svejedno i onako za narod još nema vakcina a i neće ih biti za neke kategorije ni za godinu dana. Jedino rješenje , čuvajte sami sebe.

HEPA

inače...kanton Sarajevo država u državi...

/ Najnovije