Poruke Denisa Bećirovića u Predsjedništvu: "Neka vječno živi naša majka, Bosna i Hercegovina"

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Gost

Lijepe riječi su ukras!

Neka vječno živi naša majka, Bosna i Hercegovina

Lijepe riječi su ukras!

Divljak, ostaje divljak.

Neka vječno živi naša majka, Bosna i Hercegovina

Pa dobro, sta ste sada vi neki napali?

Pa mora neki inauguracijski govor odrzat, sta treba sada da kaze? Da je BiH maceha svima koji u njoj zive, ili sta, Pustite... To je oficijelna retorika, neka je rekao, nije na kraju nista ruzno rekao, dakle ohladite. Nego cemo mi njega vrlo brzo videti NA DJELU. Pa cemo onda zauzimat stavove. koji mogu, jelte, biti pozitivni. Ili negativni. Vec prema onome kako se pokaze... Ja nisam nikada unaprijed nikoga napadao i osudjivao. Dpace. Volio bih da se Denis pokaze pravi. Eh, sad je na njemu....

Demos

Nije lose,nije lose,a sad hajmo radit i sprovodit obecano.

Gost

E, jadna ti majka!

/ Najnovije