Odgovor / Oglasile se 'Ceste FBiH' o plavljenju ulica u Goraždu

15. 08. 2019. u 10:51:00 B. R.

Shares: 8

Preduzeće 'Ceste Federacije Bosne i Hercegovine' za portal Radiosarajevo.ba su komentarisale uzrok plavljenja goraždanske ulice Kulina bana koje se desilo 13. augusta.

Sanaciju ove ulice upravo vrši pomenuto preduzeće. Kao i Grad Goražde, demantovali su da je rekonstrukcija završena. Na pitanje šta je uzrok plavljenja, odgovorili su:

"Glavni uzrok plavljenja ove ulice jeste velika količina padavina u veoma kratkom vremenskom periodu. Naime, padavine su uzrokovale slijevanje velike kolčine vode sa okolnih ulica koje gravitiraju ulici Kulina Bana u veoma kratkom periodu", navedeno je.

Haos u gradu na Drini: Goražde pod vodom

U obrazloženju za portal Radiosarajevo.ba su istakli da su postavljene slivne rešetke na početku ulice i dovoljan broj slivnika da prihvati svaku količinu padavina na ulici Kulina bana, ali:

"Problem predstavljaju okolne ulice, a naročito Višegradska, u kojoj nema slivnika koji bi prihvatili oborinske vode sa iste odnosno sa priključnih ulica i površina koje gravitiraju Višegradskoj ulici."

Kako su naglasili iz 'Cesta Federacije Bosne i Hercegovine', Višegradska ulica ima pad prema ulici Kulina bana nanoseći na nju veliku količinu vode, mulja, lišća i ostalog materijala. To smatraju uzrokom začepljenja slivnika i odvodnih rešetki.

"Slivnici i kolektori koji su izvedeni po projektu nisu dimenzionirani na tako veliku količinu vode koja dolazi iz okolnih ulica čija je odvodnja trebala biti riješena u samim ulicama", poručili su u dogovoru za portal Radiosarajevo.ba.

Jučer, 14. augusta, Samira Drakovac iz Službe za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Grada Goražda je navela i klimatske promjene kao uzrok plavljenja ulica. Tvrdi da su gradske službe učinile sve da pomognu građanima, te da se ulice očiste.

Poplava nakon kiše: Zašto je Goražde jučer izgledalo poput Venecije

Poplava je prouzrokovala štetu imovini građana. Oštećeni su domovi i poslovni prostori.

U međuvremenu, Naša stranka je zatražila sazivanje hitne sjednice zbog poplave i štete koju je uzrokovala. 

NEMA KOMENTARA