! / Održana sjednica Vlade FBiH: Donesene neke odluke, podržane inicijative...

22. 07. 2021. u 13:34:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 176

Održana 275. sjednica Vlade Federacije BiH u Sarajevu. 

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila amandmane koji postaju sastavni dio Prijedloga zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je nakon dodatnih konsultacija, a s ciljem poboljšanja predloženih zakonskih rješenja koje je Vlada utvrdila 8. jula 2021. godine, pripremilo tekst danas utvrđenih amandmana.

Roditelj njegovatelj u smislu ovoga zakona je roditelj osobe sa 100 posto invaliditetom uzrokovanog bolešću ili poremećajem u razvoju, kao i slijepe osobe čiji je ostatak vida na oba oka ispod 0,05 s korekcijom, odnosno roditelj osoba koje se, prema nalazu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, ne može osposobiti za samostalan život niti može samostalno zadovoljavati barem jednu od osnovnih životnih potreba, odnosno kretanje u stanu i izvan stana, uzimanje hrane, oblačenje i svlačenje, održavanje lične higijene ili obavljanje drugih fizioloških potreba.

Status roditelja njegovatelja može ostvariti i osoba iz reda srodnika koja je, u skladu sa odredbama Porodičnog zakona Federacije, nadležni organ imenovao za staratelja.

Za oblast socijalne zaštite 1,64 miliona KM od naknada za privređivanje igara na sreću

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, u iznosu od 1.644.307,21 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2020. godini.

Ukupan iznos na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike bit će raspoređen na 133 korisnika odabrana nakon provedene procedure po javnom konkursu za finansiranje programa i projekata po ovom osnovu.
Iznos od 1.411.492,73 KM raspodjeljuje se na 120 korisnika, a odnosi se na program „Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija”. 

Pres Vlade FBiH - undefined

Foto: A.K./Radiosarajevo.ba: Federalna ministrica finansija Jelka Milićević

O vakcinama...

Federalna vlada danas se upoznala sa informacijom Zavoda za javno zdravstvo FBiH o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvodačima vakcina. Stručni tim Zavoda za javno zdravstvo FBiH je u ovom periodu razmotrio sve dostavljene ponude, ugovore i informacije u vezi nabavke vakcina protiv COVID-19 za potrebe građana Federacije BiH.

Vlada FBiH prihvatila je mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije BiH za juni 2021. godine i period 01.01. - 30.06.2021. godine.

U pregledu je navedeno da je u junu ove godine ukupan nivo mjesečnog ostvarenja prihoda po osnovi indirektnih i direktnih poreza, te socijalnih doprinosa u FBiH iznosio 727,2 miliona KM, što je za 33,3 posto više u usporedbi sa istim mjesecom prošle godine.

Podržane inicijative o kreditima EBRD-a

Vlada Federacije BiH danas je podržala tri inicijative da se kreditnim zaduženjima kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) osiguraju sredstva za realizaciju projekata „Adaptivno upravljanje saobraćajem” u iznosu do 7.000.000 eura, „Izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica” u iznosu do 20.000.000 eura i „Obnova voznog parka tramvajskog saobraćaja” u iznosu do 10.000.000 eura.

Federalna vlada danas je donijela dvije komplementarne uredbe iz oblasti zaštite okoliša.

Prva se odnosi na proizvode koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i na kriterije za obračun i plaćanje naknada. Njome su obuhvaćene gume, baterije i akumulatori, te ulja i vozila.

Vlada FBiH dala je pozitivno mišljenje na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH. U mišljenju, koje je pripremilo Federalno ministarstvo pravde navedeno je da nema primjedbi na tekst zakona.


Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacija za Android | iPhone i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

KOMENTARI (1)