Sarajevo / Odlučeno: Prva transverzala nosit će naziv po heroju odbrane BiH

29. 09. 2020. u 12:36:00 B. T.

Shares: 1857

Prva transferzala dobila naziv: Zvat će se po heroju odbrane BIH

Sa 28 glasova ZA, Skupština Kantona Sarajevo na jučerašnjoj sjednici usvojila je Prijedlog odluke o davanju naziva saobraćajnici u izgradnji - Prva transverzala - na području Općine Centar.

Prema odluci, ova saobraćajnica na potezu sa raskrsnicom Kranjčevićeva do raskrsnice sa ulicom Braće Begić nosit će naziv "Mustafa Hajrulahović Talijan". 

Prethodno, Kosmisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti Skupštine KS razmatrala je mišljenje i zaključak Općinskog vijeća Centar te iste usvojila. 

okončano rušenje objekta  - undefined

Foto: Vlada KS: Lokacija Prve transverzale 

OV Centra, naime, dalo je saglasnost na inicijativu Udruženja bokserski klub „Zlatni Nan" Sarajevo i Zaključkom Općinskog vijećnika Centar Sarajevo Topić Dževada, za dodjelu naziva ovoj saobraćajnici.

Mustafa Hajrulahović Talijan je rođen je 22.januara 1957.godine u Banjoj Luci, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Mornaričku vojnu akademiju završio je 1979. godine, kada je raspoređen u Divizion pomorskih diverzanata, gdje je obavljao dužnost komandanta.

Bivšu JNA napustio je 1991.godine, kada se u Patriotskoj ligi BiH među prvima uključio u pripreme i organizovanje otpora. U toku odbrambeno oslobodilačkoga rata obavljao je dužnost komandanta Regionalnog štaba Teritorijalne odbrane Sarajeva, komandanta 1. korpusa Arnnije RBiH i dužnost načelnika Obavještajne uprave Generalštaba Armije RBiH.

Borac i komandant, nerazdvojni saborac i drug prvih branilaca Sarajeva, Talijan je iza sebe ostavio veliko djelo dostojno pamćenja i poštovanja, ušavši u legendu i među velikane koji su obilježili historiju glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Umro je 8 marta 1998.godine i sahranjen je uz sve počasti u haremu Alipašine džamije u Sarajevu.

KOMENTARI (2)