Sve spremno / Odgovori na Upitnik EK završeni, prevedeni i finaliziraju se na engleskom

08. 02. 2018. u 16:55:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 5

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Informaciju o tehničkoj finalizaciji odgovora Bosne i Hercegovine na Upitnik Europske komisije (EK).

Riječ je o informaciji za pripremu mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji – (kandidatski status), u kojoj se navodi da su odgovori završeni, prevedeni i tehnički se finaliziraju na engleskom jeziku.


Direkcija za europske integracije Vijeća ministara BiH će tekst Odgovora Bosne i Hercegovine na 3.242 pitanja iz Upitnika Europske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji, nakon što se službeno uruči Europskoj komisiji, objaviti na web stranici Direkcije.

NEMA KOMENTARA