Obavijest za građane: Kad i kako ćete moći provjeriti da li ste dobili novčanu pomoć od EU

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Vidi,vidi

Lijepe riječi su ukras!

Bos-Sa

Samo da se zna,da je ovo pomoc svima za energiju,iliti grijanje,da suoni u RS vec potrosili taj novac,i mi zivimo u Evropi.

Lusi

Koji iznos dobivaju penzioneri

***

***

pitanje za MInistarstvo

Kada ce krenuti sa isplatama? Novac je vec dobijen od EU i 70 miliona stoje na racunu zaradjujuci im kamate a oni namjerno zbpog toga odugovlace do u nedogled!

tomislav krešić

meni ste odbili prijavu radi provjere moje obitelji a ja živim sam bez obitelji 9 godina.predao sam kučnu listu pod krivičnom odgovornošću.ljudi živim sam.

/ Najnovije