Naša stranka o dolasku Ursule von der Leyen: Nije vrijeme za EU oklijevanje

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ursulla

Nöö, nööö ***

Kiki

BiH nebi trebala se pridruzivati EU nema potrebe nije to nas konačan cilj. Rusija je zemlja kojoj se moramo okrenuti.

Jadna majko

Jadna EU kakve lidere ima. na kraju ce zavrsiti kao Njemačka poslije Merkelove. Sve neke škrte babe bez vizije koje gledaju samo gdje ce kome marku oteti.

/ Najnovije