Najavljen protest u petak u Sarajevu: 'Nije više 5 do 12, već je 12 i 5'

/ Komentari (8)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Pehlivan

Brate dragi, šta radi kjafirski, dekadentni, krstaški zapad! Povedi nas Mulahusiću, Bakire, Ramiću, Zahiragiću, Sebija, Džaferoviću protiv krstaša da se obračunamo sa njima, vidiš da nam spremju palestinizaciju! Hahahah!

Gnjide

Mars j... Vam ma.....

Bijela i žuta boja

Svi izađite na mjesto s bijelom trakom na lijevoj nadlaktici i žutom trakom na desnoj nadlaktici. Zadnji je trenutak da zaustavimo ono što se kod nas dešavalo dva puta i u Njemačkoj jednom u prošlom stoljeću. Ultra desničaru treba reći dosta!

***

***

Bijela i Žuta?

Asicira me na proljev

Hercegovac u Bosni

Bilo je davno 12:05 ,moji protestanti.I interesantno je da je sda ne organizuje proteste ili df ili možda organizuju ,ko će mu znati.

Jxjdj

Diži se jadni bošnjo i čuvaj svoju bosnu a ovi što seru sa zapada neka čiste ****a po njemačkoj i tamo ostanu

Eugen Savojski

Palestinci i bošnjaci. Dva izmišljena bratska naroda haha

/ Najnovije