Muriz i Arijana Memić napustili sudnicu kad je sudija počeo da im se obraća

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Hercegovac u Bosni

Šta je svrha postojanja ovakvih sudova?

8

Šta je svrha postojanja ovakvih sudova? ka Hercegovac u Bosni . Ništa. isto šta je svrha postojanja ovih šatro izbora. šatro ljudi i šatro političara ..... vrijeme je za kraj ..odavno bilo ...

Guest

Kazniti i jedno i drugo za nepoštivanje suda..

Memo Haljevac - Akademik Septicke Jame

Spaliti, izravnati, izbetonirati i napraviti parkiraliste. To je jedina vrijednost ove septicke jame.

MrziteljPDA

Ljudski je prihvatiti poraz!

Hawk

****

Sta je svrha postojanja BiH

Šta je svrha postojanja ovakvih sudova? ka Hercegovac u Bosni

/ Najnovije