Uborak / Mostarska Deponija nije dobila okolišnu dozvolu

13. 09. 2019. u 15:04:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 0

Nakon što je u Zakonom propisanoj proceduri razmotrilo predmet Javno preduzeće 'Deponija Mostar', Ministarstvo okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine odbacilo je zahtjev za ponovno izdavanje okolišne dozvole, saopšteno je iz Ministarstva.

Podsjetili su da je Deponija prvu okolišnu dozvolu 2009. godine i bila je koncipirana da preraste u regionalnu deopniju, što se nije dogodilo.

"Tokom procedure upravnog postupka, utvrđeno je da je Deponija prestala primati otpad na plohu površine od 2,1 hektara (Faza I) za koju su izdate okolišne dozvole 2009. i 2014. godine i samoinicijativno ga počela odlagati a drugu plohu od 0,85 hektara, a da prethodno nije izvijestila Federalno ministarstvo okoliša i turizma, niti podnijela zahtjev za izdavanje nove okolišne dozvole", objasnili su iz Ministarstva.

Tvrde da je uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da se, unatoč postojanju tehničkih uslova, na Deponiji ne vrši selekcija sekundarnih sirovina iz miješanog komunalnog otpada dodavši:

"Okolišnom dozvolom iz 2014. godine propisano je da na ovoj deponiji može biti zbrinjavan samo kruti komunalni otpad, ali je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da su odlagane i druge vrste otpada."

Naglasili su da je Deponija Mostar nije poštovala ni ostale zakonom definisane i okolišnom dozvolom propisane mjere zaštite okoliša.

"Sve ovo dovelo je do određenih šteta po okoliš, čime može biti ugroženo zdravlje građana. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je stava da zdravlje i životi građana, kao i pravo svakog pojedinca na život u zdravom okruženju, nemaju cijenu, niti alternativu. Kada ispuni zakonom propisane uslove, Javno preduzeće Deponija d.o.o. Mostar može podnijeti novi zahtjev za izdavanje okolišne dozvole koji će biti razmotren u upravnom postupku", saopšteno je iz Ministarstva okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine.

NEMA KOMENTARA