Mladi NiP-a: 'Da li Zahiragić i dalje planira praviti bolje odnose sa Rusijom, Kinom i Srbijom?'

/ Komentari (9)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Tatar

***

Fghjkl

Zahiragic u najmanju ruku Blinken ,Lavrov ode on u Visoko društvo. Ostavi narod samom sebi ,! A š'aš "pismen lik ". Pregovara sa silama .

ANIMAL FARM

***

ANIMAL FARM

***

Sule

***

Mladi konjakovići

Obrazujte se, ne budite u službi idiota..

SDA -ov

***

NiP klosarkas Dzafer Kulenovic

***

AVA

Gomila laži medjeda iz NIP KOJI SU KORUMPIRANI I KRIMINALNI KAO I BOSS NARKO KONAKOVIC

/ Najnovije