Sarajevo / Korupcija jedna od glavnih prijetnji prosperitetnoj budućnosti BiH

12. 12. 2017. u 18:41:00 Fena

Shares: 17

Misija OSCE-a u BiH i Vijeće Evrope, kao i ambasade SAD-a i Velike Britanije i Delegacija Evropske unije u BiH upozorili su danas u zajedničkoj izjavi da korupcija ostaje jedna od glavnih prijetnji prosperitetnoj budućnosti BiH.

"Danas smo obilježili Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Korupcija ostaje jedna od glavnih prijetnji prosperitetnoj budućnosti Bosne i Hercegovine (BiH). Osnovno ljudsko pravo građana BiH je da žive u društvu u kojem nema korupcije. Javne institucije u kojima nema korupcije su neophodne za obnovu povjerenja, poboljšanje usluga organa vlasti, privlačenje investitora i uklanjanje prepreka ekonomskom razvoju", ističe se u zajedničkoj izjavi povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

U izjavi se navodi kako su se političke vođe obavezale na borbu protiv korupcije, te da ono što je urađeno nije dovoljno.

"Jedan od konkretnih koraka koje je moguće preduzeti na sprečavanju korupcije je usvajanje čvrstih mehanizama za rješavanje sukoba interesa u javnom sektoru. To je u skladu sa obavezama koje je Bosna i Hercegovina preuzela kao država članica Vijeća Evrope i OSCE-a. Štaviše, stavljanje u funkciju snažnog mehanizma za rješavanje sukoba interesa predstavlja sastavni dio procesa pristupanja EU", navodi se.

Istovremeno, konstatirano je da su sadašnji mehanizmi za rješavanje sukoba interesa u Bosni i Hercegovini neadekvatni i da ne ispunjavaju međunarodne standarde.

"Nezavisnost komisije na državnom nivou nije u dovoljnoj mjeri garantovana, a prijavljena imovina i interesi nisu javni. Federacija Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikt BiH tek treba da implementiraju svoje zakone o sukobu interesa. Samo u Republici Srpskoj postoji tijelo koje ispunjava minimalne međunarodne standarde", navodi se u zajedničkoj izjavi.

Potpisnici izjave izražavaju zadovoljstvo što mogu vidjeti da je nekoliko poslanika Parlamentarne skupštine BiH predložilo novi Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine o kome će se ove sedmice voditi rasprava u parlamentarnoj komisiji.

Poručuju i da to predstavlja jedinstvenu priliku da parlament preduzme konkretne korake naprijed na jačanju integriteta i odgovornosti javnih zvaničnika i na obnavljanju povjerenja građana, ocijenivši da bi taj prijedlog zakona značajno poboljšao situaciju, uz uvjerenje da će uslijediti rasprava u parlamentu koja će dalje osnažiti ovaj prijedlog zakona.

"Delegacija Evropske unije, Vijeće Evrope, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, kao i ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije nastavit će da pružaju podršku svim pozitivnim inicijativama u borbi protiv korupcije", istaknuto je u zajedničkoj izjavi, saopćeno je iz Misije OSCE-a u BiH.

NEMA KOMENTARA