Islamska zajednica u BiH objavila: Utvrđena cijena kurbana za 2023. godinu

/ Komentari (10)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Haha

Kurban - 430 kaema. Bacanje ovčjih crijeva u obližnji potočić- neprocjenjivo

***

***

Bravo Biden

IZ se oglašava samo kada im treba para...a to je - uvijek. Od mene će dobiti bosanski lakat.

opaaa, bato bre!

bit će lijepe KRAĐEEEEEEEEEE

ovaj prednji na slici je reis, a

onaj iza je sejdo!

Ne pijem dok Paja vozi

IZ se oglašava samo kada im treba para...a to je - uvijek. Od mene će dobiti bosanski lakat. ka Bravo Biden Pa zna IZ da od tebe i takvi kao vi netreba očekivati ništa. Jer živite od socijale

***

Erm, dakle ovako. Kako rekoh, paganski obicaj, primitiva i zaostalost.

666

***

Hm

Ko o cemu isl zajednica o parama.oni vjeruju samo u šuške.

Pagani se umisli

Erm, dakle ovako. Kako rekoh, paganski obicaj, primitiva i zaostalost. ka *** Pagansko je kad ba sahrani se kuka , isplace pa na itom mjesro jede i pije, a podrucje puno bakterija. Mislis li na t?

/ Najnovije