Hiljadu osoba pratilo tradicionalne skokove sa Starog mosta, pogledajte atmosferu

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Duduk

Prije nego što naše dijaspore il domoljubne patriote počnu da šire svoje patriotske poruke, o mostu, spominjati kako su ovi u ratu činili grozne stvaei onim i druge patriotske il domoljubske stvari. Znajte da mi vas, dijasporce razumijemo kako vam je i svatamo da ste razočarani što nije počeo rat u proljeće

***

***

Tuner

U odnosu na prije kao da niko nema. A zasto? Jer Red Bull su skokovi a ovo nase domace su padovi sa starog.

Dudik

***<<Šta sam rekao evo javi se jedna dijasporski domoljub/patriota koji započinje rečenicu sa malim slovom

hašim

>>U odnosu na prije kao da niko nema. A zasto? Jer Red Bull su skokovi a ovo nase domace su padovi sa starog. daću glavu da ne znaš ni plivati a kamoli skakati. red bull ti daje krila a svi upadaju na noge. u mostaru muškarci koji skaču u vodu na noge su p.čkice. možda si i ti najbliže njima.

hašim

Prije nego što naše dijaspore il domoljubne patriote počnu da šire svoje patriotske poruke, o mostu, spominjati kako su ovi u ratu činili grozne stvaei onim i druge patriotske il domoljubske stvari. Znajte da mi vas, dijasporce razumijemo kako vam je i svatamo da ste razočarani što nije počeo rat u proljeće ka Duduk april je onda sigurno ljetni mjesec

/ Najnovije