! / Guverner Centralne banke o zahtjevu za ostavkom: Plate ne opterećuju budžet BiH

30. 04. 2021. u 20:10:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 0

Nakon zahtjeva Naše stranke o ostavci guvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine Senada Softića, stiglo je i saopćenje iz ove banke.

Njegov sadržaj, u čijem je potpisu Softić, prenosimo u cijelosti.

"U vezi sa zahtjevom Naše stranke za mojom smjenom sa mjesta guvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine, želim istaći sljedeće:

Iako nisam političar, ne bavim se politikom, i svjesno sam izbjegavao do danas komentirati poteze određenih političkih subjekata, danas, ipak moram reagovati jer ovo prevazilazi okvire profesionalnog i stručnog, na što se Naša stranka poziva.

Jedini razlog ovakvih stavova i zahtjeva Naše stranke, jeste činjenica da je Centralna banka Bosne i Herecgovine, u 2019. godini, na zakonit i savjestan način, kupila parking prostor na području lokaliteta Hastahana, nad kojim je stekla pravo vlasništva.

Sve zakonske i pravne činjenice su na strani Centralne banke i toga su itekako svjesni.

Iz nekog razloga Naša stranka tek sada pokazuje interese za ovaj lokalitet, i jasno je što je i javnosti već poznato, da su izbore za Opštinu Centar dobili na račun Hastahane, što je gospodin Arnaut i sam istakao.

Svoje povjerenje građana, međutim neće pravdati nauštrb državne institucije koja radi u interesu svih građana Bosne i Hercegovine i koja predstavlja vezivno tkivo stabilnosti države.

Nije sporan moj mandat niti moja pozicija, ali moraju biti svjesni činjenice da bez obzira na to ko vršio funkciju guvernera, treba postupati na isti način kako ja trenutno postupam, jer je to jedino zakonito i moguće postupanje, sve drugo predstavlja ozbiljno narušavanje kontinuiteta poslovanja i obavljanja jako važnih funkcija Centralne banke, za što sankcije i posljedice mogu biti vrlo ozbiljne.

Ne znam koliko su građani upoznati ali želim istaći da je Centralna banka kupila parking površine 2200m2, koji nikada nije bio park niti je korišten u te svrhe.

Također, prethodni regulacioni plan koji nikome, pa ni Našoj stranci nije bio problematičan, predviđao je izgradnju objekata na sredini parkovske površine. Centralna banka je jasno iskazala svoj stav i nudila i mogućnost da se uključi i da svoj doprinos i za uređenje kompletnog lokaliteta, bez obzira na činjenicu da Općina Centar u svom budžetu ove godine nije ni predvidjela ulaganja park Hastahana.

Strateško opredjeljenje Centralne banke je da osigura adekvatan prostor za sve Glavne jedinice. U proteklim godinama obezbjeđen je prostor za filijalu Brčko, te glavne jedinice u Banja Luci i Mostaru. GJ Sarajevo koja ima najviše banaka (13) sa kojima radi svakodnevno, osigurava gotovi novac za potrebe gradjana, vrši poravnanja, dakle sve sto je od primarnog interesa za sve građane, nema adekvatne uslove za rad i rizik za poslovanje kontinuirano raste.

Načelnik opštine Centar, član i stranački kolega gospodina Arnauta, još nije izdao urbanističku saglasnost, iako je posljednji dopis koji je od Centralne banke upućen Opštini dostavljen putem pravnog zastupnika, pa ovo donekle predstavlja i njihovu očekivanu reakciju na navedeno.
Međutim, postupanje Opštine Centar kojoj su istekli svi zakonski rokovi za izdavanje urbanističke saglasnosti, zapravo predstavlja kršenje propisa.

Na taj način se odlaže rješenje problema i značajno ugrožava poslovanje Centralne banke. Dodatno, ovakvo postupanje predstavlja vrlo ozbiljnu pravnu nesigurnost i veoma lošu poruku svim investitorima, posebno stranim, da su njihove investicije nesigurne, pravo vlasništva ugroženo i zavisi od samovolje lokalnih pojedinaca i neformalnih grupa građana.

Centralna banka izuzetno dobro poslovala uprkos izrazito nepovoljnjim uslovima: Politički motivi u rušenju monetarne stabilnosti

Svjesni da se nalaze u nezahvalnoj poziciji koju ne mogu riješiti pravnim sredstvima, probleme lokalne zajednice prenijeli su i na državni parlament, prozivajući mene lično za rezultate poslovanja Centralne banke.

Bez imalo namjere da moja ovlaštenja i odgovornost za poslovanje Banke prebacujem na bilo koga drugog, želim istaći da se očigledno radi ili o nezanju ili o očitoj orkestriranoj političkoj igri, a sklon sam vjerovati da je u pitanju ovo drugo, s obzirom da su nadležnosti i odlučivanje po pitanju investiranja deviznih rezervi jasne i one se ne vežu za ulogu i ovlaštenje guvernera.

Upravno vijeće Centralne banke BiH je nadležno za vrhovnu upravu i kontrolu sprovođenja politike, administraciju i poslovanje Centralne banke i Upravno vijeće utvrđuje monetarnu politiku. Međutim, očito nepoznavanje načina poslovanja centralnog bankarstva od strane ljudi za koje sam držao da su ozbiljni i pretpostavljao da su upućeni u stvari kojima se bave, je frapantno.

Potrebno je znati da smanjenje profita Centralne banke Bosne i Hercegovine nije počelo za vrijeme mog mandata, kako se to nastojalo prikazati. Ono počinje 2009. godine usljed globalne finansijske krize koja je teško pogodila finansijski sektor u svijetu. Tada je zabilježen pad profita sa 199 miliona na 95 mil maraka. Taj trend je i dalje prisutan.

Međutim, nikada da danas se to nije problematiziralo.

Kamatne stope u Eurozoni su drastično smanjene kako bi se prevenirao udar globalne finansijske krize na realni sektor. Ilustracije radi, jednogodišnji Euribor je u 2008. godini prije krize iznosio 5,31 posto dok je krajem 2020. godine ova kamatna stopa negativna i iznosi -0,49%.

Kada bismo tadašnje kamatne stope primijenili danas, Centralna banka bi imala profit oko 200 mil maraka.

Centralna banka ima rekordne devizne rezerve sa negativnim kamatama zbog kojih trpi smanjene prihode.

Gospodin Arnaut je pokušao vezati rezultate za guvernera, ali je na ovaj način omalovažio i tim vrhunskih stručnjaka sa preko 20 god iskustva koji upravljaju deviznim rezervama. Procesi donošenja odluka su složeni i guverner je samo dio ovog tima – prvi među jednakima, na što sam posebno ponosan

"CN nije profitno orijentisana institucija"

Kada bi bili upoznati sa osnovama poslovanja centralnog bankarstva, znali bi da Centralna banka Bosne i Hercegovine, kao i svaka druga centralna banka u svijetu, nije profitno orijentisana institucija i njen finansijski uspjeh se ne može mjeriti i ne mjeri se ostvarenim profitom. Postoje brojni primjeri centralnih banaka u puno razvijenijim zemljama od Bosne i Hercegovine, koje određene periode posluju s gubitkom, zbog stanja na svjetskom tržištu i to nije ništa neobično u centralnom bankarstvu.

Finansijska uspješnost Centralne banke se mjeri poštivanjem aranžmana valutnog odbora kao zakonskog modela monetarne politike. Rezultati CBBiH su izuzetno dobri uzevši u obzir uslove na finansijskim tržištima o čemu smo dobili potvrde i pohvale relevantih međunarodnih finansijskih institucija, uključujući i Međunarodni monetarni fond koji je u martu 2021. godine rekao da 'CBBiH kontinuirano održava čvrste sigurnosne mehanizme, da su interna revizija i finansijsko izvještavanje usklađeni sa međunarodnim standardima'. Vanjska revizija je također izdala nezavisno revizorsko mišljenje bez ograde za godišnje finansijske izvještaje CBBiH zaključno sa 31.12.2020. godine, kao i za protekle godine.

Neto strana aktiva je glavni pokazatelj finansijske uspješnosti centralne banke. Sa 31.3.2021. godine ista iznosi cca 811 miliona KM. Koeficijent pokrića valutnog odbora iznosi 106,33%, a zakonski minimum je 100 posto.

Iznos neto strane aktive ne može se smatrati raspoloživim za fiskalne namjene, nego kao iznos koji garantira stabilnost domaće valute i apsorbira finansijske rizike iz upravljanja deviznim rezervama.

Nema progresivnog zapošljavanja!!! Za šest godina 15 službenika više!!!

Prosječan broj zaposlenih u 2015. godini je bio 356 službenika, a prosječan broj službenika u 2020. je bio 366. Prema stručnim preporukama MMF i EU, potrebno je dodatno osnažiti ljudske resurse u pojedinim oblastima nadležnosti CBBiH, kao npr. u statistici, istraživanju, bankarstvu, kako bi se odgovorilo na dodatne zahtjeve Eurostata i ispunili zahtjevi iz procesa europskih integracija. Za 6 godina broj uposlenih se povećao za 15 (2015 bilo 356, a 2020 371).

"Plate ne opterećuju budžet"

Drago mi je osvrnuti se i na pitanje plata.

Volio bih da neko javno prezentuje rad i primanja državnih parlamentaraca za proteklu godinu. Pri tome ističem da plate službenika Centralne banke, pa tako ni guvernera ne opterećuju budžet BiH, naši troškovi, uključujući i personalne pokrivaju se iz finansijskog plana Centralne banke. Više puta se o ovoj temi već pričalo, ali ono što ja mogu reći je da su primanja određena srazmjerno odgovornostima i obavezama koju nosi ta funkcija na čelu jedine monetarne i najzanačajnije finansijske nstitucije u zemlji.

Moglo bi se i porediti pa reći da u odnosu na sektor komercijalnog banarstva, plate u Centralnoj banci su dosta niže, i čak su smanjivane nekoliko puta u proteklim godinama. Ali ako očekujete stabilnost valute, povjerenje javnosti, sigurno investiranje deviznih rezervi, siguran platni promet, pa u konačnici i pozitivan finansijski rezultat, onda morate osigurati i stručan , školovan kadar sa iskustvom koji mora biti adekvatno plaćen za to što radi. Imate takav trend da mladi obrazovani ljudi odlaze iz zemlje, zbog boljih uslova rada i boljih primanja, a mi se trudimo da zadržimo te ljude.

Neće se politička ambicija graditi rušenjem Centralne banke Bosne i Hercegovine protivno interesima građana Bosne i Hercegovine: Bez stabilnosti i bez države sve je ništa!!!

Nisam iznenađen kada protiv CB rade oni koji otvoreno iskazuju svoje neprijateljstvo prema BiH, pozivaju se na 'mirne razlaze' itd., ali kada to rade politički subjekti koji se predstavljaju kao zaštitnici interesa ove države, a samim tim i sistema koji toj zemlji daje stabilnost odnosno Centralne banke, a zapravo to koriste za sitne političke poene na nivou lokalne zajednice, onda je to vrlo ozbiljno.

Ovo je težak period za Centralnu banku Bosne i Hercegovine, na sceni su vrlo ozbiljni i organizovani napadi kojima se nastoji destabilizirati jedina institucija u državi nadležna za monetarnu politiku i stabilnost domaće valute, ali sam uvjeren da ćemo svi ustrajati u ovome i zadržati stabilnost, za državu vrlo važne institucije", navodi se u saopćenju CB.


Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacija za Android | iPhone i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

KOMENTARI (9)