Građani tuže ministricu Đapo, najavljuju poštenu borbu bez politike

/ Komentari (1)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Fucker

"Jedna od najodgovornijih osoba svakako je naša ministrica koja je radila sve naopako, nije produžila dozvolu jer nije mogla da je produži, a onda je sve činila kako bi dozvolila nastavak odlaganja svih vrsta otpada na deponiju. Što se tiče roka predavanje prijave sudu protiv nje, to će najvjerovatnije biti završeno do kraja sedmice" -- ovako trebaju svi da rade, onda bi tzv. ministri prije nego zasjednu na fotelju razmislili da li je to za njih, kao što je npr. ova izuzetno nesposobna žena. Njoj je najbolje da je domaćica, eto takav joj je domet. Imamo mi i spososbnijih žena u ovoj našoj BIH, ali da jebiga nisu u stranci kao Edita i naravno svi ostali na pozicijma

/ Najnovije