Glasao za novu vlast u USK, pa sada pred isključenjem iz Naše stranke

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ja1

Bravo, samo principijelno, nema saveza sa najvecim idajnicima Bih.

hmmm

birati izmedju principa i fotelje? za koju opciju bi se, u ovom slucaju, opredijelio dobri bosnjak?

Dar

A kakvi principi, pa Boska i Baralija su u Mostaru dale glas za HDZ, takodjer nacionalnu stranku i nista. Valjda je za nacionalna stranka vise cijenjena jer slavi herceg bosnu i stuje U.Z.P

Ja1

***

Mreža 5 K.

Velika šteta što su ga isključili iz stranke haha. Sada imaju u USK umjesto 14 članova 13 .

/ Najnovije