Fond za zaštitu okoliša FBiH: Uspostavljen informacioni sistem upravljanja otpadom

3
Radiosarajevo.ba
Fond za zaštitu okoliša FBiH: Uspostavljen informacioni sistem upravljanja otpadom
Foto: FZO FBiH / Upravljanje otpadom

Fond za zaštitu okoliša FBiH je sa UNDP-om kao partnerom pokrenuo realizaciju pripreme i izgradnje Informacionog sistema upravljanja otpadom krajem 2019. godine, a sve kao dio većeg projekta pod nazivom "Urban LED".

Odabrani konzorcij kompanija Eurobit d.o.o. Sarajevo i JLZ d.o.o. Sarajevo su 15 mjeseci radili na projektovanju Informacionog sistema, sa svim njegovim komponentama, da bi Informacioni sistem bio završen i predat na upravljanje Fondu za zaštitu okoliša FBiH u decembru 2020. godine.

Donošenjem "Uredbe o informacionom sistemu upravljanja otpadom" u Službenom listu FBiH br. 97/18, koja je stupila na snagu 13.12.2018.g. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je stvorilo zakonski osnov za pripremu i kreiranje Informacionog sistema upravljanja otpadom.

Informacioni sistem upravljanja otpadom Federacije BiH je pušten u operativnu upotrebu 1. januara ove godine.

Prema Uredbi o informacionom sistemu upravljanja otpadom obveznici izvještavanja, tj. obveznici registracije i direktnog unosa podataka u informacioni sistem su:

a) Subjekti upravljanja otpadom - koji obavljaju jednu ili više aktivnosti upravljanja otpadom (kao što su Javna i privatna komunalna preduzeća, sakupljač otpada, recikleri, uvoznici i izvoznici otpada, deponije, operatori postrojenja za obradu otpada, subjekti koji upravljaju zelenim otocima i reciklažnim dvorištima, subjekti koji proizvode gorivo iz otpada ili koriste otpad kao gorivo, itd.)

b) Subjekti koji kao rezultat svoje djelatnosti ili proizvodnog procesa produkuju /imaju otpad;

c) Proizvođači, uvoznici i distributeri proizvoda koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada (ambalaža, električni i elektronskih proizvodi, ulja, baterija i akumulatori, gume i automobili) koji proizvode i/ili uvoze proizvode u BiH

Svi subjekti koji upravljaju otpadom (a) kao i subjekti koji kao rezultat svog radnog i proizvodnog procesa produkuju/imaju otpad (b) se trebaju registrovati u Informacioni sistem upravljanja otpadom FBiH i dostaviti podatke za 2020. godinu najkasnije do 30.06.2021. godine.

Proizvođači i uvoznici proizvoda (c) (ambalaža, električni i elektronskih proizvodi, ulja, baterija i akumulatori, gume i automobili) koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada su dužni registrovati se i dostaviti podatke u informacioni sistem upravljanja otpadom za 2020. godinu najkasnije do 31.03.2021. godine.

Iz ovog fonda pozivaju sve obveznike da ispune svoju zakonsku obavezu i izvrše registraciju i dostavu podataka u Informacioni sistem upravljanja otpadom Fedracije BiH u datim rokovima.

Ujedno napominju da će jedan o preduvjeta učešća na Javnim pozivima za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH biti i registracija u redovno dostavljanje podataka u informacioni sistem upravljanja otpadom.

Dodatne informacije mogu se naći fzofbih.org.ba i otpadfbih.ba, e-mail obavijest@fzofbih.org.ba kao i na telefon 033 723 680.

Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iOS i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

/ Najčitanije

/ Komentari

Prikaži komentare (3)

/ Povezano

/ Najnovije