Drastičan pad broja stanovnika u BiH: Za 50 godina moglo bi nas biti 1.5 miliona

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Nakurnjak

Pa to je dobra vijest. Biće manje religijskih fanatika i nacionalističko fašističkih glupaka. Biće manje smeća na planeti, manje prostih konzumenata.

Prs

Solidan clanak.

clickme

TREBA INSISTIRATI NA NOVOM POPISU STANOVNIŠTVA - ako treba i proteste organizovati i tražiti od povarenih političara

Srbin

***

Bosanac

***

/ Najnovije