Dr. Kemal Dizdarević o slučaju Dženan Memić: Odazvat ću se pozivu Suda, stvari su kristalno jasne

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

pupak

Murize reci javno ko je ubica... **** te i polozaj i stranka i keš .. Ubili su ti sina u pm ... Reci ko je !

Guest

Pita li se iko koliko je ovaj doktor vjerodostojan???

Guest

***

***

Da su kristalno jasne, ubojica bi vec bio iza resetaka!

NB

Preko 200 otjeranih ljekara sa kucsa, propale tužbe, pljačka od privatizacije, ubistava ... nešto baš što bi i koza-nostra pozabidila ovim donaćim voždovima čiji lik i djelo već dobro poznat je!!! Nisu uzalud pravili zatvor na Igmanu - hoće ljudi na zdraoj havi da dočekaju starost.

No bot

Lijepe riječi su ukras

NB

Murize reci javno ko je ubica... **** te i polozaj i stranka i keš .. Ubili su ti sina u pm ... Reci ko je ! ka pupak De se ti prestabi (š=p)upak!!

/ Najnovije