Danas izricanje konačne presude Kemalu Čauševiću: Šta će odlučiti Sud Bosne i Hercegovine?

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

MrziteljPDA

A jest se Kemal udebljao!

nasvasta

Sve je to SDA uhl****la.Svakog će stići pravda kad tad.

hmm

Gdje nestade onaj osmjeh od uha do uha

Pehlivan

&gt;A jest se Kemal udebljao! ka MrziteljPDA<< Vi iz kriminalne organizacije SDA, prvi ste ga filovali redovnim i ogromnim novčanim ratama! Vaše je on koruptivno čedo

Guest

Čovjek je vlasnik više nekretnina u SA. Hoće li biti oduzimanje imovine stečene kriminalnim radnjama?

4543ghzvbz

Bolesno,10 godina traje suđenje Mafijaska drzava.

/ Najnovije