Crnadak pojasnio: 'Dragana Čavka je nacionalnu pripadnost promijenila neposredno prije konkursa'

/ Komentari (13)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Jazavac

Svetosavskoj kamarili ništa sveto nije pa ni pravoslavlje 🤣

MrziteljPDA

Nju je Bošnjak trao godinama! Gospođi se sviđaju obrezane hašimage i tako se sada osjeća! Crnadku je sad krivo što je eobrezan i nema kod Dragane prolaz!

Haha

Postala “Bošnjakinja” preko noći?! Ovo mi od nekud zvuči poznato!

Derim

Ma ovo je duplo bolje od dva prsta. Ja odavno , kad god treba da se ispovracam , samo pogledam Bosansku politicku scenu.

Bosanac

Koliko je besmislena svaka etno-nacionalna tvorevina! Svi Bosanci, ostalo za privatnu upotrebu!

Derim

***

adi

***

adi

Lijepe riječi su ukras!

Lijepe riječi su ukras!

Lijepe riječi su ukras!

Haha

***

Tatar

***

333

Jos jedna plesac/plesacica sa sipke u javnim institucijama, koji/koja je prosla i prolazi kroz ruke kunti i panti, doslovce i figurativno.

Povratak.

Vratila se žena svoim korjenima.

/ Najnovije