Benjamina Karić dopunila krivičnu prijavu u predmetu 'Sarajevo safari'

/ Komentari (8)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

sta kazes za safari u iranu

nekazes nista je li

Ivan

Gumena glava se opet ne miješa u svoj posao nego se bavi populizmom.

Antibot

Reckon glupa muslimanka ka GgHh Žena je jevrejka botu

MrziteljPDA

Da nije malo degutantno da razroka žena priča o nišanjenju

****

alahami

Mile

Ova filmova misli da je pametna..

GgHh

Žena je jevrejka botu ka Antibot Glupi some Jevreji postuju zrtve muslimana...samo muslimanske svinje ne postuju KAZANI SU GENOCID

IVA

Komentiraju samo učesnici zločina i njihov jugend Monstrumi seljački samo vam je ostalo da vrijedjate i lažete

/ Najnovije