Bakir Izetbegović: Koalicija Osmorke i HDZ-a je blef, četvrtak dan D za BiH

/ Komentari (9)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Pehlivan

***

Role

***

Samira

***

Bosanac

***

Koji

Ublehas!U zatvor s njim!

Ask

A sad allahimanet.

EU parlamentarac

Dok se Republika Srpska gradi, Zivkovic je zatvorio sve sto je kako tako radilo u FBiH. Babo Alija je BiH muslimane ubjedio nakon Dejtona da je cijela BiH njihova, a Zivkovic sada prodaje maglu kako su onu pobjednici na izborima. Sta drugo ocekivati od covjeka koji mrzi sve sto je ne-muslimansko u BiH?!

po redu lafe

Sebija ti je upropastila SDA, zbog nje su svi otišli, a ona je dovela u stranku samo gole klošare, kakva je i ona sama u biti. Prvo ti po kući pospremi, pa se onda javi oko državničkih poslova.

Samira

Radio Sarahevo je u sluzbi lopova na vlasti. Jasno i glasno.

/ Najnovije