Ambasador Murphy Dodikovo ponašanje nazvao "suludim": "To možda ima smisla za njega lično, ali..."

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

333

Kao npr. silne koncesije za obnovljivu energiju koje je HDZ dao Kinezima u zapadnoj Hercegovini? Ili ugovor sa Kineskom firmom, koja je na crnom spisku Svjetske banke, oko Aluminijuma?

Proteus2

E moj Ambasadore Murphy, građani ove zemlje se zaista nadaju da vi, zemlje Kvinte pomognete tako što ćete nam ove nacionaliste skinuti s vrata, sankcije treba da budu zaista djelotvorne, nemojte samo lijepim riječima ukazivati. Ako tako djelujete imat ćete našu podršku. Za razliku od nedavne tvrdnje Escobara kako ćemo biti građani tek kad uđemo jednog dana (tj. nikada) u EU, morate biti dosljedni i okaniti se eksperimenata na Zap. Balkanu i BiH. Mi jesmo građani a ne plemena, to treba da se poštuje. Evo i kada održimo izbore (iako po nakaradnim pravilima i nametnutom odlukom) sve nam je ostalo isto jer podržavajući odluku VP Schmidta vi ste nam uskratili demokratsko pravo. Zamislite šta bi se desilo u SAD da se ovako nešto dogodilo. Vaša zemlja je one koji su napali Kongres kaznila i to dobro, po zakonima koji vrijede i važe, a vidite kako je u BiH kada joj se uskraćuje pravo na pravdu, gdje svaka šuša negira zločine, UZP, Genocid i njegove namjere. Mi nismo zaslužili ni nekakve Busuladžiće niti Blajburganje retrogradnih snaga u Stocu niti negiranje opsade Sarajeva i ubijanje njegovih građana. A opet se to dešava, i koliko još treba da budemo zamorci nekakvih reformi, projekata i gluposti. Tražimo pravedno društvo, ništa više, tražimo da se provode sudske odluke i poštuju odluke o ljudskim pravima. Nadam se stoga da ovi bombarderi znače da nećemo završiti u nekakvim nakaradnim projektima Otvorenog Balkana, velikih državnih projekata i slično...

Bosanac

Lijepe riječi su ukras

/ Najnovije