Novak Đoković odustao od Cincinnatija

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Puna podrska u ovome!

Novace, ne daj se! Zdravlje ti je najvaznije, nisi glup da ga kompromitiras ubrizgavanjem otrova u sebe. A da si najbolji na svijetu svih vremena, to znamo i mi i ti. Dakle...

Nije on odustao..

..nego mu je taraba tamo...ali bolje taraba nego mrna-gowna..

Milan1

"...вaнземаљац за њих ти си - на планети најјачи си..."

/ Najnovije