Đokovićev otac nije shvatio foru, pa se obrukao: Misli da je Mojt Egadjo dao otkaz

/ Komentari (8)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Koji čoban!

.

Nadimak

Stari odvratni četnik!

Mll

Hahahahaha mozak veličine kospice

111

Kakav moron.

Tango

LAŽ je sastavni deo srpskog bića, reče Ćosić

bill clinton

ovo mu je smjestio semir faraon iz piramida

Plavi

E ja nisam ljut na srpske političare četnike.. ..ljut sam na srpski narod, JER ONI SU BIRALI te političare četnike.

Plavi

Ovi skupovi sto ih prave po svijetu. To su balovi Vampira, skupovi Ljudoždera.

/ Najnovije