Đoković ne želi u penziju: 'Igrat ću dok u meni ima vatre. Zasad mi dobro ide, ne mogu se žaliti'

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Sretno Nole i deri zapadne klonove!

Puna podrska!! Ne staj dok ne prepi s as onu dvojicu umisljenih po svakom kriteriju.

Bosanac

Pedofil porfirije ce ti decu krstit na srpskipedofilski nacin ti si suga od covjeka majku ti kuju srpsku koja te okoti

Jos

kad mu Osmanaga nareze sudzuke iz visockih piramida...

/ Najnovije