U Rimu sutra počinje EP u plivanju, poznato kada nastupa naša sirena Lana Pudar

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Vlah

Krvatica

Gh

Sta je bilo, sto ne napisete da ste uspjeli otjerati aminu kajtaz da nastupa za hrvatsku. Tako cete uskoro i lanu, samo polako dok postane punoljetna i dodje pameti. Zivot je jedan, zivi ga lana, ne nastupaj za dozivotne luzere, njima ni ibrahimovic nije valjao dok ga nisu otjerali.

/ Najnovije