Iman Avdić postavila novi državni rekord, brža i od Lane Pudar

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Hava

Lijepo djevojcice nase. Hvala i sretno na buducim takmicenjima.

Nadimak

Žene u BiH rasturaju!! De se malo muškarci ugledajte na ljepši pol, gdje ba zapelo?

Otto von Grunf

Bravo. Najzad zrnce pozitive u ovoj septičkoj jami.

Niš

Baci tu krpu muslimanko

sparco

Svaka čast i samo naprijed..

Ne pijem dok Paja vozi

***

/ Najnovije