Selektor Milošević otkrio zbog čega Džeko i Pjanić ne dolaze na okupljanje Zmajeva

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

znam ja

Džeko snima novu reklamu za Džezvu, a Pjanić je na tretmanu kose..

Gost_Radio_Sarajeva

Smijurija, mada je odavno vrijeme da se razmišlja kako bez Džeke, mada nema ništa od toga, jer tu nema nikakve koncepcije, ni ideje. Prvo treba početi od spiska, što je i sam Savo rekao da je osnovno. Pa onda napravi skoro isto spisak kao kod Faruk i Meho. Ako su igraci na spisku i pozivaju, ne znači da su za reprezentacije. Dosad su pokazali da nisu. Prema tome prvi korak je zvati neke druge, koji su odavno prestali da se zovu.

/ Najnovije