Preminuo nogometaš Almir Raščić

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Preminuo?

Valjda podlegao ranama nakon brutalnog naoada!

Suzy

Znaju li ovi naši majstori išta napraviti i uraditi kako treba?! Npr. postaviti kamere na mjesta gdje se vidi ko ulazi-izlazi i dr. Inače, ne trebate ih ni postavljati, ako ne mogu poslužiti svojoj svrsi. Naime, u članku piše: "Na sigurnosnim kamerama kod zgrada, gdje se dogodio napad, ništa se nije moglo vidjeti." ???

Ne pijem dok Paja vozi

Valjda podlegao ranama nakon brutalnog naoada! ka Preminuo? Nije na mjestu da sad spominju greške. Momak je umro i bar pokaži poštovanje

/ Najnovije