Ukrajinci se pohvalili novim "plijenom": "Kako samo lijepo gori ruski tenk"

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

jkjkklčkllć

I pevaju pesmu posvećenu nacisti banderi, nemojte kukati kada vas rusija zgazi kao poslednji nacistički otpad ;)

fvkkčlklčeLČ

A I ovi solidarni bi se trebali zabrinuti ;)

Po

Ja nr mogu navijati ni za koga ali niti pogotovo na strani onih koji se godinama slikaju sa nacistickim zastavama, a sad kukaju, ma daj ba.

Nacisti u exstazi

bit ce vama brzo, promišljeno i bolno

lenovo

Nacisticki, cetnicki ili ruski,...zadovoljstvo je gledati ga kako gori.

Jevelin

Unutra ostanu samo izgoreni ustipci Iz njega nema bjezanja.

/ Najnovije