Sedma noć SFF-a: U Sarajevu dame "ukrale show"

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Jedino rjesenje

Za Balkan je jedina uspjesna formula Osmanska vlast. Lagana uzica oko vlaskog vrata cini cuda.

Muuuu

Za Balkan je jedina uspjesna formula Osmanska vlast. Lagana uzica oko vlaskog vrata cini cuda. ka Jedino rjesenje Sta je papak, iritira te guzva i dobro raspolozenje? Smetaju ti zgodne djevojke? Treba ti sirina rodnog kraja i zelene livade i stoka koja brsti travu ;)

/ Najnovije