Ramajana u Sarajevu upoznala supruga, sada žive u Africi: "Ovdje i u marketu znaju gdje je Bosna"

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Svak cast!

A 90% citateljstva ce komentarisati "a jadna bila, dje kafe ispijas, zar ti ne fali ovo malo duse i sevdah, i spartanje od vatre do Sebilja i nazad, nidje take ljepote nejma"...

Bergkamp

Cuo sam divne stvari o muskarcima iz Konga 😉

Jole

***

Hahaha

Cuo sam divne stvari o muskarcima iz Konga 😉 ka Bergkamp Mabita Mabita....upala...

/ Najnovije