Studij / Postani ekonomista uz besplatnu specijalizaciju i međunarodne certifikate

12. 06. 2019. u 10:22:00 Sponzorisani tekst

Shares: 0

Sa ITEP visoke škole stižu odlične vijesti za sve koji žele da ostvare karijeru u
ekonomiji ili preduzetništvu.

Business Academy - undefined

Foto: LINK group: Business Academy

Upišite odsjek Poslovna ekonomija i preduzetništvo do 20. juna na ITEP-u i, pored cijenjenog zvanja diplomiranog ekonomiste, obezbijedite sebi besplatnu specijalizaciju na BusinessAcademy u vrijednosti i do 2.500 eura, kao i mogućnost sticanja međunarodnih Cambridge certifikata.

Prilika za sjajnu zaradu i atraktivnu karijeru

Visoko obrazovani ekonomisti i sposobni preduzetnici potrebni su svakoj kompaniji bez obzira na to čime se bavi. Za ljude koji su stekli znanja i zvanja iz ovih oblasti posla ima uvijek, a plate su i do nekoliko puta veće od prosječnih.

Poznavanje finansija i biznisa čini ekonomiste dragocjenim za svaku kompaniju i zbog toga oni zauzimaju dobro plaćene i prestižne pozicije. Pored mogućnosti da rade kao menadžeri, finansijski direktori i rukovodioci, studenti koji završe ovaj smjer mogu da postanu uspješni preduzetnici koji vode svoj visokoprofitabilan biznis.

Najmodernije studije za dobro plaćene menadžere, preduzetnike, rukovodioce

Studije na ITEP visokoj školi na odsjeku Poslovna ekonomija i preduzetništvo pripremaju vas na najbolji mogući način za snalaženje u uzbudljivom svijetu biznisa i finansija. Na ovom odsjeku pruža vam se mogućnost da završite jedan od tri programa: Finansijski menadžment i bankarstvo, Javna uprava, Menadžment. Takođe, možete izabrati da završite trogodišnji ili četvorogodišnji studij i steknete zvanje diplomiranog ekonomiste sa 180, odnosno 240 ECTS bodova.

Zahvaljujući modernom softverski podržanom učenju, studiranje na ovom odsjeku idealno je i za studente koji rade i kojima obaveze ne dozvoljavaju da prisustvuju svakom predavanju. Putem ove jedinstvene platforme za učenje na daljinu studenti mogu u svakom trenutku i sa bilo kog mjesta sa internet konekcijom pristupiti: video-snimcima predavanja, audio-zapisima, online tekstovima, PPT prezentacijama i drugim pratećim materijalima, testovima za provjeru znanja…

Business Academy - undefined

Foto: LINK group: Business Academy

Tokom studija ovladaćete temeljnim znanjima iz ekonomije i praktičnim vještinama, što vam otvara široku lepezu mogućnosti: možete se zaposliti u javnoj upravi, voditi fondove kojima rukovodi EU, kreirati akcione strategije i upravljati sopstvenom kompanijom. Drugim riječima, postaćete stručnjak koga svaki poslodavac želi i cijeni. Međutim, to nije sve.

Cambridge certifikati kao međunarodna potvrda stručnosti

U današnjem poslovnom svijetu dvije stvari posebno se cijene: usavršavanje i specijalizacija. Upravo zato je ITEP omogućio svojim studentima besplatnu specijalizaciju na BusinessAcademy u vrijednosti i do 2.500 eura. BusinessAcademy je institucija koja obučava polaznike po naprednim 12 mjesečnim programima za sticanje međunarodno priznatih diploma i certifikata.

Zbog specijalnog partnerstva BusinessAcademy sa odjeljenjem za međunarodne ispite Cambridge University, završavanje jednogodišnjeg specijalističkog programa omogućiće vam sticanje međunarodno priznatih Cambridge certifikata, koji predstavljaju potvrdu vaše stručnosti i posebno se cijene kod poslodavaca svuda u svijetu. Odaberite program po kome želite da se usavršavate i tako produbite svoja znanja, usvojite praktične vještine i pomoću cijenjenih Cambridge certifikata ponudite svoje usluge kompanijama širom svijeta.

ITEP visoka škola i BusinessAcademy dio su grupacije Link Educational Alliance, koja okuplja veliki broj cijenjenih obrazovnih ustanova kakve su fakulteti, visoke i srednje škole, gimnazije i profesionalne akademije. Sa preko 20 godina internacionalnog rada na teritoriji Bosne i Hercegovine, Srbije, Rumunije, Ukrajine, Republike Moldavije i Sjedinjenih Američkih Država sa polaznicima iz preko 120 zemalja širom svijeta, Link Edu Alliance kreira obrazovanje budućnosti, uz međunarodno priznate diplome i certifikate.

Diplomirani ekonomisti sa međunarodnim Cambridge certifikatima lako dolaze do posla i dobrih plata. Vrijeme je da i vi postanete jedan od njih.

NEMA KOMENTARA