Policajci u BiH pod rotacijom navodno išli - po pitu?

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

terenski rad

ima svoje prednosti... a mozda je bila intervencija u pekari, tipa pljacka gotovine od strane narkomana poznatog organima - to vam nije palo na pamet, jel da?

Celo

moze im se

Aca

Ko može dokazati to? Kad bi davali izjave komandiru policije, mogu hladno reći, učinilo im se da neko vrši saobraćajni prekršaj pa su išli provjeriti. Ili ugledali sumnjivu osobu...

/ Najnovije