Publikacija / Kako postupati u slučajevima krivičnih djela počinjenim nad LGBTI osobama

06. 09. 2019. u 13:11:00 J. Ć.

Shares: 90

U sarajevskom hotelu Evropa danas je održana promocija publikacije "Policijsko postupanje u slučajevima krivičnih djela počinjenih iz mržnje nad LGBTI osobama: Obuka za profesionalni policijski odgovor", u izdanju Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u partnerstvu s Vijećem Evrope.

Promocija publikacije Foto: Admir Kuburović / Radiosarajevo.ba: Promocija publikacije "Policijsko postupanje u slučajevima krivičnih djela počinjenih iz mržnje nad LGBTI osobama: Obuka za profesionalni policijski odgovor"

"Danas želimo javnosti promovirati najnovije izdanje Agencije za ravnopravnost spolova BiH priručnik o policijskom postupanju u slučajevima krivičnih dijela počinjenih iz mržnje nad LGBTI osobama.

Dakle, ovaj priručnik predstavlja sredstvo za obuke za profesionalan policijski odgovor na govor mržnje koji je evidentno prisutan u bh. društvu. Bitno je naglasiti da je ovaj priručnik realizovan u partnerstvu s Vijećem Evrope s kojim Agencija ima dugogodišnju saradnju", izjavila je Samra Filipović - Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

Promocija publikacije Foto: Admir Kuburović / Radiosarajevo.ba: direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH
Svrha ovog priručnika jeste da pomogne, pruži informacije i odgovarajuće alate za provođenje obuka o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje nad LGBTI osobama.

"Cilj nam je da ovom publikacijom ponudimo nadležnim organima praktična znanja i vještine koji mogu da koriste u efikasnoj borbi protiv svih krivičnih dijela nad osobama LGBTI populacije", pojasnila je Filipović - Hadžiabdić.

Ovaj priručnik namijenjen je policijskim edukatorima, policijskim službenicima, rukovodiocima i široj javnosti te ima za cilj da pomogne u izgradnji kapaciteta za pravodoban, adekvatan i senzibiliziran odgovor u slučajevima krivičnih djela počinjenih iz mržnje i govora mržnje, kao i efikasnijoj zaštiti prava građanki i građana BiH LGBTI opredjeljenja.

"Policijsko postupanje vrlo je važno u samom pristupu osobama nad kojima je počinjeno krivično djelo iz mržnje. Kada takve osobe dođu u policijsku stanicu, moramo i mi imati osobu koja će biti određena i educirana, te koja će imati 'korake' koje će preduzeti. Ovaj priručnik će nama, policijski službenicima, itekako poslužiti. Vrlo je važno da prije svega imamo edukovane naše kolege", kazala je Suvada Kuldija, načelnica odjeljenja za edukaciju MUP-a KS.

Promocija publikacije Foto: Admir Kuburović / Radiosarajevo.ba: Suvada Kuldija, načelnica odjeljenja za edukaciju MUP-a KS

"Mi smo prije dvije-tri godine imali edukaciju, gdje su osobe iz SOC-a dolazile na našu permanentnu edukaciju i prezentovale, razgovarale s policijskim službenicima o počinjenim krivičnim djelima i problemima s kojima se te osobe susreću. Stoga je vrlo bitno da imamo edukovane policijske službenike i da imamo osobe koje razumiju taj problem, i da imamo informisanu javnost u pogledu ovih krivičnih dijela prema ovoj populaciji.

Svakako ćemo, kroz edukaciju, iskoristiti ovaj priručnik maksimalno", dodala je Kuldija

KOMENTARI (3)