Žalosno: Korisnici javnih kuhinja i djeca i akademski obrazovani ljudi

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

JA1

Ma nema ovo veze nikakve, mene interesuje da li su konstitutivni jednako zastupljeni i jel legitimno ako iz kuhinje jede vise bosnjaka ili hrvata.

Guest

Dik platimo lijekove ne ostane nista

Guest

Zadnje pare uzese nam ljekari u svoj dzep.

071

Dok zemuničari sa lažnim diplomama koji sriču imena institucija u kojim rade žive na naš račun.

nasvasta

SDA tajkuni tjeraju radnike da rade subote praznike i 10 sati dnevno samo da nebi uposlili još omladine.

/ Najnovije