In memoriam / U Sarajevu preminuo akademik Taib Šarić

16. 06. 2019. u 12:25:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 22

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obavještava bosanskohercegovačku i akademsku javnost da je 15. 6. 2019. godine u Sarajevu preminuo istaknuti naučnik, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu i redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Taib Šarić. 

Taib Šarić rođen je 1934. godine u Čapljini. Školovao se u Čapljini, Mostaru i Derventi. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao iz agronomije na Univerzitetu u Sarajevu. Kao apsolvent, proveo je tri i po mjeseca na ferijalnoj stručnoj praksi u Njemačkoj, u Hanoveru, radeći na primjeni biljnih hormona u rasadnicima cvijeća i povrća. Studirao je postmagistarski studij u SAD (Kansas State University i Bucknell University, Pennsylvania) i postdoktorki studij u Holandiji (Wageningen Agricultural University). Radio je dvije godine naučne projekte iz južnih ratarskih kultura u Indiji (Indian Agricultural Research Institute, New Delhi). Na studijskim usavršavanjima bio je i u Njemačkoj, Češkoj, Slovačkoj i Švicarskoj.

Professor je emeritus na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu na kojem je izvodio nastavu na postdiplomskom studiju iz agroekologije. Objavio je preko 100 naučnih radova i oko 600 stručnih članaka iz oblasti ratarstva, agroekologije, herbologije i zaštite okoliša, koji su predmet njegovih istraživanja tokom pet decenija rada. Učestvovao je u obrazovanju 44 generacije studenata agronomije. Objavio je i 24 knjige (s ponovljenim proširenim izdanjima ukupno 45 knjiga) iz navedenih oblasti – univerzitetske i srednjoškolske udžbenike i priručnike za praksu. Njegov udžbenik Opšte ratarstvo (4 izdanja) korišten je na većem broju poljoprivrednih fakulteta u bivšoj Jugoslaviji, a njegov Atlas korova (5 izdanja), s nomenklaturom na devet jezika, korišten je i koristi se u tridesetak zemalja svijeta. To je bio prvi atlas korova u bojama objavljen u svijetu. Knjiga Korovi i njihovo uništavanje herbicidima doživjela je sedam izdanja i mnogo je korištena kako u nastavi na fakultetima širom Jugoslavije tako i u praksi. Praktikum iz opšteg ratarstva štampan je u sedam izdanja.

Najduže, tokom četiri decenije, na Fakultetu je predavao predmet Opšte ratarstvo, a određen broj godina je predavao i Agroekologiju sa agrotehnikom, Osnove ratarstva, Specijalno ratarstvo i Zaštitu i uređenje okoliša. Na postdiplomskim studijama je predavao više predmeta iz oblasti ratarstva, herbologije i zaštite okoliša.

Godine 1977. osnovao je na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu Općejugoslovenski postdiplomski studij iz herbologije, prvi takav u Evropi. Na njem su predavali i predavači iz Švicarske, Italije itd.

Bio je utemeljitelj herbologije kao nauke u Bosni i Hercegovini i jedan od njenih pionira u Jugoslaviji. Bio je jedan od pionira nove naučne oblasti alelopatije (biohemijski inhibitorni ili stimulativni međuuticaj biljaka) u Evropi. Tokom sedam godina rukovodio je velikim jugo-američkim naučnim projektom o istraživanju alelopatije usjeva i korova.

Pored velikog broja naučnih saopštenja koje je podnio na simpozijima i kongresima u raznim gradovima širom Jugoslavije, od Ohrida do Bleda, podnio je i više naučnih referata na međunarodnim simpozijima i kongresima: u Upsali, Moskvi, Varšavi, Leipzigu, Brnu, Bratislavi, Keszthelyu (Mađarska), Poznanju, Breightonu, Gentu, Visakapatnama (Indija), Sidneju itd. Bio je jedan od osnivača Jugoslovenskog društva za proučavanje i suzbijanje korova (u Sarajevu, 1973) i više godina njegov predsjednik. Jedan je od osnivača European Weed Research Society (EWRS, Pariz, 1975) i dugo vremena član raznih njegovih rukovodećih organa (Scientific Committee, Educational Committee, National Representative of Yugoslavia and Bosnia and Herzegovina). Od svih osnivača EWRS, najduže je bio aktivan u njegovim organima (30 godina). Predsjedavao je evropskim simpozijima o korovima u Upsali, Brajtonu, Parizu i Lisabonu.

Kao gost Indijske vlade, 1975. godine držao je plenarni referat na Indijskom kongresu nauke, Sektor za poljoprivredu, o metodama unapređenja ratarske proizvodnje. Tada je držao predavanja i na postdiplomskim studijama na poljoprivrednim univerzitetima u New Delhiju, Hajderabadu i Bengaloru. Bio je inostrani recenzent više disertacija branjenih na stranim univerzitetima i za izbor nekih redovnih profesora na stranim univerzitetima. Bio je član komisije na odbrani jedne disertacije na Poljoprivrednom univerzitetu u Pragu. Drugom prilikom bio je gost promotor nove generacije postdiplomaca na Agricultural University u Hajderabadu (Indija).

Bio je kroz tri decenije glavni i odgovorni urednik tri časopisa iz poljoprivrede. Izabran je za evaluatora međunarodnih naučnih projekata iz oblasti poljoprivrede i zaštite okoline za administraciju Evropske Unije u Briselu. Sada je glavni urednik međunarodnog naučnog časopisa Herbologia (na engleskom) u kojem objavljuju radove prominentni autori s više kontinenata. Za naučni rad i stručnu publicistiku dobio je Nagradu “Veselin Masleša”.

Tri puta je nominiran za laureata World Food Prize (neformalna Nobelova nagrada za hranu i poljoprivredu).

Za dopisnog člana ANUBiH izabran je 2002, a za redovnog 2008. godine. Bio je sekretar Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka i član Predsjedništva ANUBiH. Zajednička komemorativna sjednica Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu bit će održana u utorak, 18. 6. 2019. godine u 10:00 sati u amfiteatru Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Bistrik 7, Sarajevo).

Sahrana će biti obavljena isti dan u 14:00 sati na groblju Lav. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine upućuje izraze najiskrenijeg i najdubljeg saučešća porodici, prijateljima i saradnicima akademika Taiba Šarića.

NEMA KOMENTARA