! / Zavod Pazarić: Otkrivamo šta piše u izvještaju za koji kažu da je “pozitivan”

28. 11. 2019. u 10:04:00 E. Halimić

Shares: 0

Izvještaj ombudsmena ukazuje da je došlo do poboljšanja i da su otklonjene određene nepravilnosti u radu Zavoda Pazarić, kazao je ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača, a nakon što je prošle sedmice Vlada FBiH donijela odluku da smijeni aktuelnog direktora Zavoda Redžepa Salića, te sve članove Nadzornog i Upravnog odbora.

“Izvještaj ombudsmena je bio pozitivan, to treba naglasiti i bio je pozitivan. Izvještaj kantonalne inspekcije je također bio pozitivan. Svaki izvještaj Nadzornog odbora je bio korektan, očigledno smo zakazali u strukturama, ne znam, kompentnih ljudi koji sjede tu”, podržala je Drljaču i federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović.

Članovi Vlade nakon sjednice: Odgovorni će biti procesuirani, hvala Sabini Ćudić

Nakon današnje sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj je bilo govora o stanju u Zavodu Pazarić, javnosti su se na press konferenciji obratili ministri Vesko Drljača i Elvira Dilberović. " Vlada FBiH daje podršku zaposlenicima Zavoda Pazarić, također Vlada FBiH zadužuje stručni nadzor nad Zavodima za socijalnu zaštitu.

Međutim, evo šta to tačno piše u tom “pozitivnom” izvještaju Institucije onbudsmena za ljudska prava BiH.

Samo je u Zavodu Pazarić zaposlen ljekar, dok su u Zavodu Drin i Zavodu Bakovići direktori ustanova po zanimanju ljekari, ali nema zaposlenih ljekara. Teško je prihvatljivo da neuropsihijatar dolazi u ustanovu po ugovoru o djelu, jednom mjesečno (Pazarić), u kojoj je smješteno 336 korisnika, za koje je u 70 posto slučajeva oduzeta poslovna sposobnost. Osim toga, problem je i otežan pristup zdravstvenoj zaštiti za korisnike koji dolaze izvan kantona u kojim su smještene ustanove, što često dovodi do njihovog nejednakog tretmana u ovoj oblasti”, navodi se u izvještaju Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.

Dodaje se da nije jasno ni kako su cijene za zdravstvenu zaštitu koja se pruža u zavodima različite, s obzirom na to odakle korisnik dolazi, pa je tako cijena za Zavod Bakovići 8,75 KM po danu, a prema sporazumima iz 2015. godine, cijena za zdravstvenu zaštitu za korisnike smještene u Zavodu Pazarić, na bazi dana je 6,40 KM za korisnike sa Kantona 10, Unsko-sanskog kantona, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, dok je za ostale kantone 6,08 KM, a za Srednjobosanski kanton 4,70 KM.

Kapacitet Zavoda Pazarić je 352 korisnika, a uvidom u Izvještaj o radu Zavoda za 2015. godinu, broj korisnika iznosio je 336, i to na lokaciji Resnik 242 korisnika, u Ramićima (stanovanje uz podršku) 24 korisnika i na lokaciji Odjela Zovik ukupno 70 korisnika. Prilikom posjete predstavnika Institucije ombudsmena Bosne i Hercegovine Zavodu Pazarić, dana 26. augusta 2016. godine, navedeno je da se u Zavodu nalaze 342 korisnika. U toku posjete predstavnika Institucije ombudsmena vršene su pripreme za premještaj osoba iz Odjela Zovik u novoizgrađene objekte u Ramićima”, pojašnjeno je.

U izvještaju se ističe da su neki od članova Upravnog i Nadzornog odbora istovremeno i zaposlenici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

“Pored naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora, pokrivaju se i putni troškovi. Iz Izvještaja o radu Zavoda Pazarić za 2015. godinu, vidljivo je da su Upravni i Nadzorni odbor u toku 2015. godine održali po šest sjednica, iako bi se sjednice, po pravilu, trebale održavati jednom mjesečno”, zaključeno je u izvještaju koji je objavljen u februaru 2018. godine.

Salić nakon smjene za Radiosarajevo.ba: Ne kajem se, sve bi ovo uradio ponovo

Vlada Federacije BiH donijela je danas odluku o smjeni direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić Redžepa Salića. Ovim povodom pozvali smo Salića, koji je u razgovoru za Radiosarajevo.ba kazao da se osjeća vrlo dobro, te da je Vlada FBiH institucija koju svi moramo poštovati.

Dodaje da u Zavodu Pazarić zdravstvena zaštita je na nivou primarne zdravstvene zaštite organizirana od strane medicinskog tima, kojeg čini: jedan ljekar opće prakse, jedan glavni tehničar, tri fizioterapeuta i deset medicinskih sestara i tehničara.

“U svrhu sekundarne zdravstvene zaštite potpisan je ugovor s Općom bolnicom Konjic i sa Psihijatrijskom bolnicom Kantona Sarajevo. Tercijarna zdravstvena zaštita najčešće se odvija putem sistema molbi, i to na Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo. U posjetu dolaze jednom mjesečno: neuropsihijatar, ginekolog i dermatolog; pulmolog i internist dolaze svakih 15 dana, a stomatolog jednom sedmično. Kartoni korisnika nalaze se u ambulanti u Pazariću. Zavod Pazarić nema registriranu ambulantu opće prakse. Zbog navedenog, zaposleni ljekar opće prakse ne može samostalno izdavati uputnicu ili recept. Važnost rješavanja ovog pitanja je i zbog činjenice da su smješteni korisnici sa težom ili lakšom mentalnom retardacijom, koja je uvrštena u Međunarodnu klasifikaciju bolesti, Šifrarnik bolesti je MKB 10. Za nabavku lijekova raspisuje se tender, trenutni dobavljač je MGM farm d.d. Kakanj. Rad službe zdravstvene medicinske njege organiziran je u obliku osmosatnog i dvanaestosatnog radnog vremena”, naglašeno je.

Dalje u izvještaju se navodi da zdravstvena zaštita korisnika i nabavka lijekova provodi se putem Sporazuma između Ustanove i kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja,odnosno Fondom zdravstvenog osiguranja RS.

“U Zavodu Pazarić je eliminirana soba za izolaciju, čime je ispoštovana Preporuka Institucije ombudsmena Bosne i Hercegovine iz 2009. godine. Koristi se jedino fiksacija korisnika, u skladu sa utvrđenom procedurom”, navela je ombudsmenka Jasminka Džumhur.

U nastavku “pozitivnog” izvještaja je naglašeno da Uprava Zavoda Pazarić ističe problem nedostatka stručnog kadra i prostora za rad, što onemogućava stvaranje homogeniziranih grupa u cilju individualizacije tretmana, a postoji i potreba edukacije zaposlenika u cilju usmjeravanja na problematiku korisnika sa kojima rade.

Izvještaj inspekcije: Otkrivamo ko su 'gazde' koje duguju Pazariću i kako se kralo

Javnost u BiH ali i šire bila je zgrožena nakon što je direktor Zavoda za zbrinjavanje djece i omladine s poteškoćama u razvoju Pazarić Redžep Salić još 11. septembra ove godine pred Parlamentom FBiH otkrio šokantne detalje o poslovanju i načinu života djece koja su smještena u ovu instituciju.

“Zaposlenici Zavoda su, prilikom posjete predstavnika Institucije ombudsmena, istaknuli da ne postoji saradnja s resornim ministarstvima, izuzev na individualnoj osnovi, tj. ukoliko neki ministar želi samostalno da posjeti Zavod Pazarić. Ukupan broj sistematiziranih radnih mjesta u Zavodu Pazarić je 192. Uvidom u Izvještaj o radu iz 2015. godine, na dan 31. decembra 2015. godine, ukupno je bilo 153 zaposlenika, od čega 145 u radnom odnosu na neodređeno, a osam u radnom odnosu na određeno vrijeme. Tri osobe su angažirane putem ugovora o djelu, jer se radi o poslovima koji nisu uvršteni u sistematizaciju radnih mjesta, a to su poslovi neuropsihijatrijskih i stomatoloških pregleda korisnika Zavoda, te drugi poslovi koji se odnose na održavanje objekata”, pojašnjeno je.

Na kraju izvještaja izdata je i preporuka resornom Ministarstvu.

“Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike trebaju osigurati uspostavu standarda koji će omogućiti zaposlenje neuropsihijatara i drugog neophodnog osoblja u ustanovama. U okviru ove aktivnosti treba preispitati i zahtjev Zavoda Pazarić za registraciju ambulante koja bi, po mišljenju Institucije ombudsmena, mogla biti referentna ambulanta za sve ustanove socijalne zaštite za smještaj osoba sa duševnim smetnjama čiji osnivač je Federacija Bosne i Hercegovine”, zaključeno je u izvještaju koji za Zavod Pazarić potpisuje ombudsmenka Jasminka Džumhur.


Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacija za Android | iPhone i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

NEMA KOMENTARA