Sarajevski maloljetni borci: Od odbrane grada do poruka mira

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ja sam

Sjajni ljudi, bez ikakvih prava boračkih, sami se bore za svoje članove koji su u teškim situacijama od djetinjstva.. Zaslužuju poštovanje sugrađana i svaku potporu institucija ali... Šestoaprilska zasluženo!!

Teta

Šestoaprilsku zaslužuju za borbu poslijeratnu, sav rad da olakšaju živote ovoj kategoriji koja za institucije države ne postoji.

Malo dobnici

Kako su neki bili i maloljetni borci išli i u školu i bili borci a neki završili i fakultete uporedo. Imali smo takvih načelnik a sada imamo i ministara, direktora , gastarbajtera koji su se vratili itd...

Guest

radi informiranja ja sma srednju zavrsio vanredno u ratu a bio sam maloljetni borac moji suborci neki su isli na fakultet i polagali ispite ako si u armiji nisi angazovan 24 h nade smjene su bile 48h na liniji ispod trebevica 48h slobodan

96 48

radi informiranja ja sma srednju zavrsio vanredno u ratu a bio sam maloljetni borac moji suborci neki su isli na fakultet i polagali ispite ako si u armiji nisi angazovan 24 h nade smjene su bile 48h na liniji ispod trebevica 48h slobodan ka Guest Zar od kuće nigdje mrdnuo nisi. Kak a 48 /48. To je moglo samo gdje se nije ratovalo. Osnivanjem ABIH maloljetni borci TO su bili otpušteni iz jedinica.

Nije u potpunosti tačno, donekle

Zar od kuće nigdje mrdnuo nisi. Kak a 48 /48. To je moglo samo gdje se nije ratovalo. Osnivanjem ABIH maloljetni borci TO su bili otpušteni iz jedinica. ka 96 48

Ljiljani nisu sa Karpata

Zar od kuće nigdje mrdnuo nisi. Kak a 48 /48. To je moglo samo gdje se nije ratovalo. Osnivanjem ABIH maloljetni borci TO su bili otpušteni iz jedinica. ka 96 48 A ti znaš pošto si bio borac i prošao si sva ratišta od Berlina do Kelna jal tako

/ Najnovije