Sarajevo / Odobrena sredstva: Dario Džamonja i Kemal Monteno dobijaju spomenike

26. 07. 2017. u 16:33:00 Fena

Shares: 0

Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2017. godinu, među kojima su uvrštena i sredstva za gradnju spomenika Dariju Džamonji i Kemalu Montenu.

Spomenici će biti postavljeni u spomen-parku prekoputa FIS-a, u ulici Mis Irbina.

Budžet Grada Sarajeva za 2017. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva održanoj u decembru 2016. godine u iznosu od 16.287.139,29 KM, a izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2017. godinu su razmatrane, budući da je po završetku 2016. godine evidentirano bitno povećanje prihoda u prošloj godini, što je bio osnov za povećanje sredstava Grada Sarajeva u 2017. godini.

Izmjene i dopune budžeta je pratilo i usvajanje Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2017. godinu, te Odluke o stavljanju van snage Odluke o Registru budžetskih korisnika Grada Sarajeva.

Na sjednici koja je održana u srijedu, gradski vijećnici su usvojili Odluku o uspostavljanju saradnje između Grada Sarajeva i Grada Sofije, glavnog grada Republike Bugarske, te donijeli Odluku o stavljanju van snage Odluke o Registru budžetskih korisnika Grada Sarajeva.

Također su vijećnici razmotrili Prijedlog zajedničkog djelovanja jedinica lokalne samouprave i Kantona Sarajevo, te planiranja i finansiranja razvoja turizma u Sarajevu kojim će se, potpisivanjem sporazuma, zajednički djelovati na razvijanje i jačanje turističkih potencijala Grada Sarajeva.

NEMA KOMENTARA